09:00 AM – 18.00 PM
Monday – Friday
October 1, 2020 By asenov Off

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-15667-C01

Бенефициент: «ДИОМЕТРАН »ООД


 
Обща стойност:
10 000.00 лв., от които 8 500.00лв.
европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране.
 
Начало:23.09.2020 г.
Край: 23.12.2020 г.