09:00 AM – 18.00 PM
Monday – Friday

blog

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-15667-C01 Бенефициент: «ДИОМЕТРАН »ООД  Обща стойност:10 000.00 лв., от които 8 500.00лв.европейско и 1 500.00лв. национално съфинансиране. Начало:23.09.2020

Read More »